Vår biodling

Vi har cirka 800 kuLiten bikupapor som är placerade runt om i norra Mälardalen. Under vintern och våren låter vi kuporna vara så små som möjligt för att bina ska ha lätt att hålla värmen. När värmen kommer i april, maj utökar vi kupan med fler lådor för att ge bina utrymme för yngelsättningen. När ”draget” (blomningen) börjar ställer vi på honungslådor som bina lägger honungen i. Mot slutet av säsongen har många av samhällena hunnit samla så mycket honung att kuporna är uppemot två meter höga.

 

För närvarande är vi i behov av nya uppställningsplatser för vår bigårdar. Platsen ska ligga i närheten av ängs- eller skogsmark, det måste gå att ta sig fram med lastbil och platsen måste vara någorlunda plan. Är du intresserad av att kostnadsfritt ha bin på din mark och har mark inom en radie på 5 mil ifrån Vänge hör av dig till oss.