Vi som jobbar här

PersonalenGUdmund på lagret

Bakre raden från vänster: Cecilia Carlsson, biodling och honungsproduktion, Emmy Sundström, biodling och bihälsa, Tomas Östberg, tekniker, Eva Sundström, produktutveckling

Främre raden från vänster: Elin Sundström, biodling och leveranser, Alberto Perea, bygg och snickeri, Göran Sundström, biodlarmästare

Till höger: Gudmund Hjelmqvist, honungsproduktion, biodling och teknik