Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan KRAV-honung och vanlig honung?

Reglerna för att bli KRAV-godkänd är många (se länk till KRAV:s regelverk 2014 som PDF-fil reglerna för biodling finns på s 151-156) och rör i huvudsak binas placering, deras miljö och deras vård. Det viktigaste är att KRAV-bin inte behandlas med kemiska bekämpningsmedel, att deras kupor måste placeras i en giftfri miljö, att de stödfodras med ekologisk sockerlösning och att deras kupor till största delen är byggda av naturmaterial.

Hur kan man styra bina att bara flyga på KRAV-märkta blommor?

Bina flyger inom ett område drygt 3 kilometer runt kupan vilket innebär att placeringen av kuporna styr var bina hämtar sin nektar. KRAV-godkända kupor får till exempel inte placeras i närheten av tungt trafikerade vägar, industriområden, soptippar etc.

Vad äter bina på vintern?

Vi lämnar cirka tio kilo honung åt bina när vi hämtar in honungen på hösten och stödutfodrar sedan med en sockerlösning gjord av KRAV-godkänt socker.

Vad betyder det att ympa honungen?

För att inte honungen ska bli gryning ympas den. Det gör man genom att kyla ner en del av honungen under omrörning. Den får då en fin kristallstruktur. Innan tappning rörs den ”ympade” honungen ihop med den oympade. Den fina kristallstrukturen sprider sig då i resten av honungen och den blir slät och mjuk i konsistensen.

Hettar ni upp honungen?

Innan honungen kan tappas upp på burk behöver den värmas till dryga 40 grader för att bli flytande.